Afstudeerder Contracteren en Samenwerken

Bedrijf
AT Osborne
Type
Stage
Locatie
Brussel,Baarn
Branche / Vakgebied
Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht
Vereiste taal
Nederlands

Omschrijving

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede opleiding van studenten in ons vakgebied. Dat doen wij met een intensieve afstudeerstage. Wij zoeken gemotiveerde en initiatiefrijke studenten die willen afstuderen op vraagstukken rondom de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in infrastructurele projecten.

Mogelijke onderzoeksrichtingen

Het resultaat van projecten is in grote mate afhankelijk van de samenwerking tussen betrokken partijen. In het bijzonder de samenwerking tussen de opdrachtgever (OG) en de opdrachtnemer (ON) van het project.

De samenwerking tussen OG en ON is een breed thema dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken en onderzocht. Zo zijn er in het verleden, en op dit moment, meerdere afstudeerders bij AT Osborne geweest die een concreet aspect binnen dit thema hebben onderzocht. Recent heeft Simon Klein onderzocht op welke wijze een “twee-fasen aanpak” (zie bijvoorbeeld hier) ingericht zou moeten worden om de samenwerking binnen een bouwproject te verbeteren. Eerder onderzocht onze collega Koen van Limbergen de toepassing van samenwerkingsassessments in aanbestedingen om de samenwerking te verbeteren.

Er zijn echter nog meer invalshoeken die wij graag nader zouden willen onderzoeken en die zich goed lenen voor een afstudeeronderzoek. Het gaat hierbij om de volgende denkrichtingen:

  • Bij de aanbesteding van grote projecten is de opdrachtgever in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van externe dienstverleners en experts (zoals bijvoorbeeld ingenieursbureaus). In de voorbereiding van een aanbesteding spelen deze een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het opstellen van contractstukken. De mate van betrokkenheid van een externe partij en de rolverdeling kan de toekomstige relatie met een opdrachtnemer beïnvloeden. Maar welke invloed heeft dit op de samenwerking wanneer een opdrachtgever in belangrijke mate afhankelijk is van externe partijen in de aanbesteding van haar opdracht?
  • Een belangrijk onderdeel van de twee-fasen aanpak is de uitgestelde prijsvorming. Door na gunning van de opdracht gezamenlijk de onzekerheden van het project te doorgronden moet de opdrachtnemer in staat zijn een beter onderbouwde prijs aan te bieden. Maar hoe richt je deze prijsvormingsfase in? Wat vraag je al in de aanbesteding, wat laat je open en hoe kom je tot een redelijke prijs?
  • In het buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar Early Contractor Involvement (ECI) en/of geïntegreerde contracten. Dit heeft grote parallellen met de twee-fasen aanpak die wij kennen in Nederland. De ervaringen met ECI in bijvoorbeeld scandinavische landen is niet onverdeeld positief. Kunnen we de lessen uit deze ervaringen vertalen naar adviezen voor de Nederlandse praktijk? AT Osborne is verantwoordelijk voor het NETLIPSE netwerk, waar veel Europese opdrachtgevende organisaties en universiteiten zijn aangesloten (www.netlipse.eu). Voor dit afstudeeronderzoek kunnen wij buitenlandse projecten via het netwerk benaderen.
  • Rijkswaterstaat heeft recentelijk de handreiking Portfolio aanpak opgesteld. Deze aanpak zou een nieuwe manier van werken stimuleren die bijdraagt aan meer continuïteit en innovatie. Deze aanpak zou met name toepasselijk zijn op renovatiewerkzaamheden met een repeterend karakter (bijvoorbeeld het opknappen van meerdere bruggen). Er wordt niet van project naar project gewerkt, maar wordt een aantal objecten gebundeld in één contract. Wij zijn erg geïnteresseerd naar onderzoek op dit vlak. Voor welke projecten zou deze aanpak geschikt zijn (criteria van een project) en leidt dit inderdaad tot meer leerervaringen en innovatie?

Spreken deze thema’s jou aan? Neem dan snel contact op, dan gaan we graag met je in gesprek.

Begeleiding door ervaren adviseurs van AT Osborne

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor jouw afstudeeronderzoek in eerste instantie bij jezelf. Je kunt van ons verwachten dat we je goed op weg helpen, bijsturen en met je meedenken. Daarvoor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons uitgebreide netwerk (intern en extern) en onze faciliteiten ter beschikking om jouw onderzoek een zo goed mogelijke kans van slagen te geven.

Wat verwachten wij?

Allereerst vinden we het belangrijk dat jij als persoon goed binnen onze organisatie past. Verder zijn we kritisch en zoeken naar talent dat zich weet te onderscheiden. Je zit in de eindfase van je masteropleiding in de richting van Construction Management & Engineering, (Technische)Bestuurskunde, Civiele Techniek, (Technische) Planologie of een andere master die aansluit bij het vakgebieden van projectmanagement en bestuurskunde.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemiddelde interesse voor projecten in de fysieke omgeving
  • Jouw energiek proactieve inzet en ondernemerschap
  • Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren
  • Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen expertise heen kijkt

Wat staat daar tegenover?

Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van nabij kennis maakt met gedreven collega’s en spraakmakende projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Je maakt daarnaast van nabij de praktijk van het consultancy-vak mee.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Wouter de Rooij. Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, kun je je CV en motivatie sturen aan recruitment@atosborne.nl onder vermelding van ‘Afstudeerder samenwerking & contracteren’. Neem bij algemene vragen ook gerust contact op via dit mailadres.